top of page

Ceník : NANO technologie PIKATEC

Pikatec DIAMOND včetně kosmetiky

 

Cena - osobní vozy 7 200,-Kč

          - velké vozy 7 800,-Kč
Cena za aplikaci 3 000,-Kč včetně oken a alu disků

Pikatek BASIC + CERAMIC
 
Cena - střední vozy 4 800,- Kč
          - velké vozy 5 200.- Kč

Cena za aplikaci 3 000,-Kč včetně oken a alu disků

Vyčištění a impregnace oken 1000,- Kč                                           combi: 1200,- Kč

Vyčištěni a impregnace čelního skla 300,- Kč

                          Cena za aplikaci NANO technologie      
                                       PIKATEC TEXTIL : 1 800- Kč 
                                                            SUV : 2 100,-Kč

 
Vhodné pro cabriolety s pláťenou či textilní střechou. Cena za aplikaci : 2 500,- Kč    
 
NANO Protect Textile -
Chrání Vaše sedačky,pláťenou střechu a textil před nečistotami jako je voda,dešť, rozlité pití...
Vice na tomto videu ZDE :

 PRINCIP NANO KOSMETIKY PIKATEC

 

  Nano kosmetika PIKATEC je speciálně vyvinuta a vyrobena z nanočástic o velikosti do 30nm

 (nm – nanometr je miliardtina metru), které jsou pomocí vhodného rozpouštědla trvale rozptýleny v kapalném  prostředí kosmetické emulze. Tyto pevné částice obsahují oxid křemíku, který zvyšuje  odpudivost kapalin na  povrchu i odolnost proti mechanickému opotřebení či poškození.

  

1. Fáze – vyčištění povrchu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Představte si povrch skla či laku pod mikroskopem. Vypadá jako hornatá krajina. V údolích této krajiny je  dlouhodobě usazená špína a prach (Viz. Obrázek. 1).

 

 Obr 1 - Povrch s usazeninami nečistot

  Pakliže se jedná o sklo, tak je logicky přes toto i hůře vidět, pakliže se jedná o lak, tak tento zase působí zašle.

 Je jasné, že toto si neuvědomujete až do doby, kdy vedle znečištěného skla si postavíte i sklo řádně vyčištěné.

 Zde uvidíte patrný rozdíl.

 

  Kosmetikou PIKATEC, která je určena k čištění, vyčistíte tuto hornatou krajinu (povrch) od usazené špíny a  prachu. Provede se to pomocí malých nanočástic, které jsou obsaženy v čisticím prostředku. Tyto malé částice  vnikají do všech záhybů povrchu a vyčistí z něho podstatně větší částice prachu či jiných molekul

 (Viz. Obrázek. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2 - Vyčištění povrchu nanokosmetikou PIKATEC

 

  Takto vyčištěný povrch je připraven na nanesení ochranné politury PIKATEC (Viz. Obrázek. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr 3 - Vyčištěný povrch

 

2. Fáze – nanesení politury (emulze) na povrch:

 

 Částice jsou trvale rozptýleny v aplikační emulzi, která se nanese ve velmi tenké vrstvě na ošetřovaný povrch

 (Viz. Obrázek. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 4 - Nanesení aplikační emulze PIKATEC

 

  Nanesení silnější vrstvy je zbytečné, poněvadž se nakonec při rozlešťování setře hadrem a pouze se tím zvyšuje  pracnost a spotřeba prostředku.

 Po několika minutách se tato vrstva rozleští pomocí hadříku a tím se emulze dostane hluboko do všech  nerovností na povrchu (v tomto případě do všech údolí hornaté krajiny). Vrstva, která přečnívá nad vrcholky

 hor je zbytečná a jednoduše se setře. (Viz. Obrázek. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5 - Rozleštění aplikační emulze PIKATEC

 

3.Fáze – po první hodině nanesení:

 

  Během prvních okamžiků se suspenze (aplikační emulze) pomalu odpařuje a nanočástice  se usazují do konečné, souhlasné polohy. Každý pól této nanočástice se chová polárně,  jinými slovy na každém konci je jiný polární náboj. Toto způsobuje, že se částice  srovnávají vůči podkladu v jednom směru. Druhý směr (na povrchu) zároveň odpuzuje  záporně nabité částice prachu či jiné nežádoucí molekuly.

 

4.Fáze – konečné vytvrzení:

 

  Během následujících 24 hodin suspenze (emulze) definitivně vytěká a na povrchu zůstávají jen srovnané  nanočástice, které na povrchu drží pomocí Van der Waalsových a disperzních sil. Povrch tak dosahuje konečné  tvrdosti a odolnosti vůči kapalinám (Viz. Obrázek. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 6 - Vytvrzení politury PIKATEC

 

  Právě proto není vhodné nechat vytěkat suspenzi na přímém slunci, poněvadž by rozpouštědla vytěkala dříve,  než by se stačily nanočástice srovnat v požadovaném směru a nevznikla by tak požadovaná homogenní  krystalická mřížka.

 

  Nanočástice na povrchu vytvoří ochranný neviditelný nanofilm polarizovaných částic, které díky tomu přidávají  povrchu kluzné, odpudivé a antiadhezní vlastnosti. Tato neviditelná transparentní vrstva z nano částic (až  tisíckrát tenčí, než lidský vlas), tedy jakýsi tvrdý ochranný štít. Vniká do pórů a mikrotrhlin například v laku a  chrání tak před dalším poškozením. Vyhlazuje povrch a snižuje tak aerodynamický odpor – jeho následkem se  letící předměty od vrstvy lehce odrazí (Viz. Obrázek. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 7 - Odraz letícího předmětu od politury PIKATEC 

 

a nevytvářejí na karoserii dlouhé škrábance a rýhy (Viz. Obrázek. 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 8 - Poškození neošetřeného povrchu letícím předmětem

 

 Obdobně to funguje i s hmyzem, který se dostane do kontaktu s karoserií.

 

  Částice drží pohromadě a jsou tak malé, že se do nich, nebo mezi ně, nemůže dostat žádná podstatně větší  částice prachu či jiná molekula, kterou navíc odpuzují. Zároveň jsou částice dostatečně tvrdé a odolávají  mechanicky ostatním letícím abrazivním (brusným) částicím, které by jinak při dopadu povrch poškozovaly.

 

  Tato politura na povrchu vydrží až rok (někdy i více) a zajistí povrchu vysoký lesk, ochranu před škrábanci od  drobných kamínků a prachu, ochranu před vlivy solí a asfaltu, ochranu před pylem a pryskyřicí ze stromů,  ochranu před výkaly ptáků a také důležitou UV ochranu, způsobující blednutí laku.

bottom of page